Raksel 725E  
s.  06.06.1999 värvus: kõrb i: Rosett 600E e:  Esta 3640E ei:  Elkar 598E Kasvataja: Pihtla Hobusekasvatus
Raksel oli sportlikuma tüübi esindaja. Seda juba põlvnemiselt, kuna nii isa Rosett, kui ka emaisa Elkar olid head hüppehobused. Lisaks oli täkul kolm väga head allüüri. Tugeva konstitutsiooniga, veidi kõrgejalgne, eesti hobuse kohta kõrge traaviga ning heade tagajalgade tõukega täkk. Märkimist väärib ka tema suure õhufaasiga galopp ja võimas hüpe. Raksel pärandab oma kõrgejalgsust ja suurt liikumist ka järglastele. Meie juures on sündinud:  2012. aastal Muuksi Rinti