Muuksi tall tegeleb eesti tõugu hobuste aretuse ja müügiga aastast 2009. Hetkel on meie karjas 27 eesti tõugu hobust. Eesmärgiks on kasvatada universaalset ja kvaliteetset hobust. Aretuse ja kasvatuse juures peame väga tähtsaks hobuse meeldivat iseloomu ja harmoonilist kehaehitust. Peame oma hobuseid  loopealsetel karjamaaldel heades tingimustes, kus neil on võimalik palju liikuda ja elada karjaelu. Ohustatud tõu genofondi säilitamise eesmärgil kasutame aretuses ka vähem levinud põlvemisega hobuseid. Meie aretuse suund on suuremat kasvu hobikasutuse hobune. Eesti hobuste värvused ja nende pärandumine on samuti väga põnev teema  - meie karjamaadelt leiad ühe kirju seltskonna. Müüme juba algratsastuse saanud hobuseid, kui ka kasvavaid sälge. Kõigi meie aretatud hobuste nime ees on MUUKSI. Vaata Muuksi talli hobuseid kodulehelt ja tule tutvuma kohapeal! 

 

Muuksi poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine hobustega karjatamise teel.

2020. aastal sai MTÜ Muuksi Kadakad positiivse otsuse KIK projektitoetuse raames. Investeeringuobjektideks olid 5,62 hektari poollooduslike koosluste taastamine, karja- ja kogumisaiad, hobuste varjualune, jootmismahuti ja 14 eesti tõugu hobust.  Toetuse eesmärgiks oli taastada Muuksi loopealseid ja parandada nendel loomapidamis tingimusi ja seeläbi tagada kvaliteetsem loopealsete hooldus. Toetust annab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.