Muuksi tallis kasvavad eesti tõugu hobused. Esimese sugumärad Aami ja Ripsu soetasime 2008. aastal Saaremaalt Jaan Rooda hobusekasvatusest. Tänaseks päevaks on meie hobusekari kasvanud ligi 30 pealiseks. Meie eesmärgiks on kasvatada kvaliteetset tarbehobust ja selle juures säilitada eesti hobuse genofondi. Aretuses paneme rõhku hobuse rahulikule iseloomule ja harmoonilisele välimusele. Kasutame tunnustatud täkke ja püüame ka kasutada täkke, kelle liinid on ohus. Meie hobused kasvavad eesti hobuse jaoks parimates tingimustes - kadakastel loopealsetel. Oled külla oodatud tutvuma meie hobustega!

 

Muuksi poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine hobustega karjatamise teel.

2020. aastal sai MTÜ Muuksi Kadakad positiivse otsuse KIK projektitoetuse raames. Investeeringuobjektideks olid 5,62 hektari poollooduslike koosluste taastamine, karja- ja kogumisaiad, hobuste varjualune, jootmismahuti ja 14 eesti tõugu hobust.  Toetuse eesmärgiks oli taastada Muuksi loopealseid ja parandada nendel loomapidamis tingimusi ja seeläbi tagada kvaliteetsem loopealsete hooldus. Toetust annab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.