Vilsandi 
Sünd. 2019a ahkmust mära, tk 150cm
Rahuliku loomuga suurt kasvu mära. Käidud seljas ja sammu teinud. Õpib kiiresti, heas tasakaalus.