Muuksi pool-looduslike koosluste taastamine ja hooldamine hobustega karjatamise teel.
2020. aastal sai MTÜ Muuksi Kadakad positiivse otsuse KIK projektitoetuse raames. Investeeringuobjektideks olid 5,62 hektari poollooduslike koosluste taastamine, karja- ja kogumisaiad, hobuste varjualune, jootmismahuti ja 14 eesti tõugu hobust.  Toetuse eesmärgiks oli taastada Muuksi loopealseid ja parandada nendel loomapidamis tingimusi ja seeläbi tagada kvaliteetsem loopealsete hooldus. Toetust annab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.